Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Lezingen (kandidaat-)notarissen

In mei 2022 hebben Linda van der Hut, Caroline de Sitter en Floris Dudok van Heel wederom lezingen verzorgd voor (kandidaat-)notarissen over de wettelijke geheimhoudingsplicht van de notaris en het functionele verschoningsrecht.

Deze essentiële waarborgen voor een vrije toegang tot de notaris zijn besproken in het licht van de strafrechtpraktijk. Zo bespraken zij onder meer wat de rechten en plichten zijn bij een doorzoeking ter inbeslagneming en wat te doen bij de ontvangst van een vordering tot verstrekking van gegevens, al dan niet met betrekking tot de derdengeldenrekening van de notaris. Ook is de positie van de notaris als getuige of verdachte aan bod gekomen.

Ook interesse in deze lezing of een lezing omtrent een ander strafrechtelijk onderwerp? Informeer naar de mogelijkheden! Linda van der Hut