Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Fraude

‘Fraude’ is niet een afzonderlijk strafbaar feit. Het is een verzamelterm voor verschillende gedragingen, waarbij het meestal gaat om delicten als: valsheid in geschrift, oplichting, omkoping, witwassen, faillissementsfraude of handelen met voorkennis. Ook het schenden van vergunningsvoorwaarden die voor een bedrijf gelden in het kader van de economische ordeningswetgeving kan als frauderen worden aangemerkt.

Onze specialisten behandelen dagelijks dergelijke (vaak grote) ‘fraudezaken’, zowel voor de personen en bedrijven die ervan worden verdacht als voor bedrijven die slachtoffer zijn geworden van interne fraude door een werknemer.

Opsporingsambtenaren en de rechter-commissaris hebben in dit soort zaken verstrekkende en ingrijpende onderzoeksbevoegdheden tot bijvoorbeeld het betreden en doorzoeken van woningen, kantoren en bedrijven, het in beslag nemen of vorderen van inzage in stukken en het tappen van telefoon- en e-mailverkeer.

 • 1

  Bij het opsporen van ‘fraude’ worden gespecialiseerde diensten ingezet, zoals de Fiscale inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij hebben de zaak meestal al langdurig voorbereid op het moment dat u er voor het eerst iets van merkt. Onderschat hun optreden nooit.

 • 2

  Staan er opsporingsambtenaren bij u op de stoep? Schakel dan onmiddellijk een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in.

 • 3

  Leg geen verklaring af voordat u met uw advocaat hebt kunnen overleggen. Geef geen vrijwillige toestemming tot het leggen van beslag op welk voorwerp of document dan ook.

  Houd er rekening mee dat in Nederland langdurig voorarrest mogelijk is. Laat u desondanks niet verleiden om een verklaring af te leggen, zodat u ‘snel’ naar huis mag.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een afspraak met een van onze advocaten, voor advies of oriëntatie, ontvangen wij u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam of we komen naar u toe.