Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Commuun strafrecht

‘Commuun’ strafrecht’ is vaktaal voor de veel voorkomende zaken over bijvoorbeeld diefstal, verduistering, oplichting, mishandeling, levensdelicten, zedendelicten of de handel in verdovende middelen. Een aantal van onze advocaten behandelt ook dit soort zaken.

Degene die wordt verdacht van een commuun delict, merkt dat meestal pas op het moment van de plotselinge aanhouding (‘arrestatie’) en het transport naar een politiebureau voor verhoor. Wij adviseren: geef geen antwoord op vragen zonder eerst te hebben kunnen overleggen met een advocaat. Iedereen die als verdachte van een strafbaar feit wordt aangehouden heeft het recht op overleg met een advocaat voorafgaand aan het eerste verhoor.

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de verdachte niet wordt aangehouden maar een oproeping of dagvaarding ontvangt om bij de politie of rechter te verschijnen voor verhoor. Ook kunnen getuigen worden uitgenodigd of opgeroepen voor het afleggen van een verklaring bij de politie of rechter. Raadpleeg ook in deze gevallen altijd eerst een advocaat. Onze specialisten kunnen adviseren over rechten, plichten en proceshouding.

 • 1

  Raadpleeg altijd eerst een advocaat voordat u als verdachte antwoord geeft op vragen van de politie, de officier van justitie of de rechter. De verdachte heeft recht op rechtsbijstand voorafgaand aan én tijdens het verhoor, de politie moet op dat recht wijzen.

 • 2

  De verdachte is niet verplicht antwoord te geven op vragen en kan altijd een beroep doen op het zwijgrecht.

 • 3

  De getuige is niet verplicht om antwoord te geven op vragen van de politie. Een verplichting als getuige te verklaren kan pas ontstaan nadat een rechter dat bepaalt.

 • 4

  Informele gesprekken met politie of rechterlijke macht (‘off the record’) bestaan niet. Alles kan worden genoteerd en later tegen u worden gebruikt. Bedenk dat telefoongesprekken – ook die van gedetineerden – door de overheid kunnen worden afgeluisterd!

 • 5

  Bent u opgeroepen of gedagvaard als getuige? Ook dan is voorafgaand overleg met een advocaat verstandig. Soms hoeft u bijvoorbeeld geen verklaring af te leggen (verschoningsrecht).

 • 6

  Bij een verhoor van de getuige door de politie mag diens advocaat niet altijd aanwezig zijn. Dit kan soms worden opgelost als de getuige voorafgaand aangeeft alleen een verklaring te willen afleggen in aanwezigheid van de advocaat.

 • 7

  Een strafzaak hoeft niet altijd tot een terechtzitting te leiden; uw advocaat kan onder omstandigheden onderhandelen met het Openbaar Ministerie over een buitengerechtelijke afdoening van de zaak.

 • 8

  Wie na arrestatie niet zelf een advocaat kan betalen, kan een ‘voorkeursmelding‘ doen. Als de gewenste advocaat beschikbaar is, dan kan deze op kosten van de overheid rechtsbijstand verlenen.

  Raadpleeg een van onze specialisten voor meer informatie.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een afspraak met een van onze advocaten, voor advies of oriëntatie, ontvangen wij u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam of we komen naar u toe.