Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Floris Dudok van Heel

Advocaat-medewerker

Functie

Advocaat-medewerker, beëdigd in 2017

Talen

Nederlands en Engels

Opleiding

  • Universiteit van Amsterdam (strafrecht)
  • Vrije Universiteit Amsterdam (transnational legal studies)
  • Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (Profileringscursus strafrecht)

Nevenfuncties

  • 2018 - heden vaste medewerker Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Over Floris Dudok van Heel

Floris Dudok van Heel behandelt commune en economische strafzaken voor zowel bedrijven als particulieren. Hij treedt regelmatig op in strafzaken betreffende (dodelijke) arbeidsongevallen, omkoping en fraude. Ook behandelt Floris geregeld verkeersstrafzaken en treedt hij als lid van de advocatenpoule van de Nationale Politie op als advocaat van opsporingsambtenaren die betrokken raken bij strafzaken of feitenonderzoeken.

Opleiding en carrière

Floris studeerde in 2013 af aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie Strafrecht. Aansluitend behaalde hij in datzelfde jaar aan de Vrije Universiteit een masterdiploma in Transnational Legal Studies: een Engelstalige, verdiepende opleiding in internationaal recht. Na zijn afstuderen heeft Floris als senior juridisch medewerker gewerkt bij de strafsectoren van de Rechtbank Noord-Holland en het Gerechtshof Amsterdam totdat hij in 2017 als advocaat bij ons in dienst trad.

Floris is sinds 2018 als vaste medewerker verbonden aan het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, waarvoor hij onder meer de actualiteitenrubriek Economisch strafrecht: Arbeidsomstandigheden verzorgt. Daarnaast publiceert Floris geregeld ook over andere onderwerpen binnen het strafrecht en verzorgt hij lezingen over strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven en hun werknemers.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten staat Floris geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

  • Financieel-economisch strafrecht
  • Fiscaal strafrecht
  • Arbeidsomstandighedenstrafrecht
  • Milieustrafrecht

Floris behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisatie.

Lid van

  • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
  • International Bar Association (IBA)