Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Cassatie; procederen bij de Hoge Raad

Bent u niet tevreden over de beslissing van het Gerechtshof in uw zaak? Wilt u in beroep tegen een beschikking op een klaagschrift, of tegen een uitspraak van de rechtbank op een verzoek tot uitlevering aan een buitenlandse justitiële autoriteit? Meestal kunt u zulke beslissingen voorleggen aan de Hoge Raad. Maar daarvoor moet u wel een advocaat inschakelen.

Bij Sjöcrona Van Stigt werken gespecialiseerde cassatieadvocaten met ruime en succesvolle ervaring in het procederen bij de Hoge Raad.

Wij behandelen niet alleen alle cassatiezaken van de cliënten van ons kantoor, maar worden ook veelvuldig ingeschakeld door andere advocaten uit het hele land. Ook behandelen onze cassatiespecialisten zaken voor cliënten uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten, want ook in strafzaken uit die landen is de Hoge Raad de hoogste rechter.

Als de Hoge Raad het met u en uw advocaat eens is, dan vernietigt hij de beslissing van de lagere rechter. Meestal moet die rechter de zaak dan opnieuw behandelen. Soms verbetert de Hoge Raad de aangevochten beslissing ook zelf. Er vindt dan geen nieuwe ‘ronde’ plaats. Uitsluitend in uitleveringszaken kan de Hoge Raad, na vernietiging van de bestreden uitspraak, zelf onderzoek doen op de zitting.

 • 1

  Wie bij de Hoge Raad wil procederen is verplicht daarvoor een advocaat in te schakelen.

 • 2

  De procedure bij de Hoge Raad verloopt meestal schriftelijk. Er vindt zelfs geen zitting plaats waar u naartoe moet (dat is alleen in uitleveringszaken anders indien de Hoge Raad de uitspraak van de rechtbank heeft vernietigd).

 • 3

  De procedure bij de Hoge Raad is erg juridisch-technisch en kent eigen procesregels. Daarom verwijzen veel advocaten hun cassatiezaken naar onze gespecialiseerde cassatieadvocaten.

 • 4

  Als wij op verzoek van uw advocaat in cassatie optreden, dan doen wij enkel de cassatieprocedure. Bepaalt de Hoge Raad dat de zaak opnieuw moet worden behandeld, dan gaat de zaak terug naar de verwijzende advocaat tenzij u en uw vorige advocaat ons verzoeken de zaak verder te behandelen.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een afspraak met een van onze advocaten, voor advies of oriëntatie, ontvangen wij u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam of we komen naar u toe.