Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Internationale sancties

Sancties zijn internationale maatregelen tegen een land, organisatie of persoon. In de afgelopen jaren zijn steeds meer strafrechtelijke onderzoeken gestart naar mogelijke overtredingen van internationale sancties door Nederlandse bedrijven. Daarbij spelen Europese regelgeving en de Sanctiewet 1977 een centrale rol.

Onderzoeken naar vermeende overtredingen van internationale sancties kenmerken zich vaak door complexe juridische vraagstukken. De straffen die in dit soort zaken kunnen worden opgelegd zijn bovendien zeer hoog. Bijstand door een gespecialiseerde advocaat is daarom van groot belang. Bij ons vindt u die specialisten.

  • 1

    Sanctieregelgeving is – vanwege de gelaagdheid ervan, het gebruik van vage terminologie en veelvuldige wijziging van de regelgeving – complexe materie. Laat u daarover dus goed informeren door een gespecialiseerde advocaat.

  • 2

    Het team Precursoren, oorsprong, strategische goederen, sanctiewetgeving (POSS) van de Douane houdt toezicht op de naleving van de sanctieregels. Als het team POSS bij onregelmatigheden een strafrechtelijk onderzoek gewenst of noodzakelijk vindt, stemt het team POSS dit af met het Openbaar Ministerie. Het OM beslist wie het strafrechtelijk onderzoek zal uitvoeren, de FIOD of het team POSS. Informatie die bij het team POSS bekend wordt kan óók in een (later) strafrechtelijk onderzoek worden betrokken.

  • 3

    Blijf bij een bezoek van het team POSS rustig, schakel zo spoedig mogelijk een advocaat in en wacht met het afleggen van welke verklaring dan ook tot u met uw advocaat hebt kunnen overleggen. Geef geen vrijwillige toestemming voor het beslag leggen op welk voorwerp of document dan ook.

Wilt u een afspraak maken?

Voor een afspraak met een van onze advocaten, voor advies of oriëntatie, ontvangen wij u graag op ons kantoor in Den Haag of Rotterdam of we komen naar u toe.