Sjöcrona • van Stigt Advocaten

De raadsman in cassatie

Thijs Kelder

‘De raadsman in cassatie’, in: P.T.C. van Kampen en N. van der Laan (red.), Handboek verdediging, p. 567-597 (samen met mr. N. Gonzalez Bos)