Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Selectie in cassatie in strafzaken

Thijs Kelder

Thijs Kelder: ‘Selectie in cassatie in strafzaken. Enkele gedachten over de toekomst van de selectie vóór de poort’, Delikt en Delinkwent 2019/34