Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Anti-Bribery and Corruption

Enide Perez en Floris Dudok van Heel verzorgden voor Lexology Getting The Deal Through, een jaarlijkse uitgave van Law Business Research, voor de editie 2023 wederom het Netherlands Chapter Anti-Bribery & Corruption.

E.Z. Perez, F.A. Dudok van Heel: 2023 Anti-Bribery Corruption – Netherlands.

(reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Lexology GTDT – Anti-Bribery & Corruption 2023. For further information, please visit https://www.lexology.com/gtdt)