Publications

Boudewijn van Eijck

  • B.C.W. van Eijck and C.W. Noorduyn, Kroniek Rechtspraak Strafrecht, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, afl. 4-2012, p. 329-338
  • B.C.W. van Eijck, Medisch beroepsgeheim, Medisch Contact, December 2012 (interview)