SPECIALISATIES

Milieustrafrecht

Lees aandachtspunten

De regels op het gebied van milieu worden steeds verder aangescherpt. De overheid houdt streng toezicht. Overtreding van vergunningsvoorschriften kan leiden tot torenhoge boetes, of zelfs tot het stilleggen van de onderneming.

Het milieustrafrecht is een uiterst specialistisch rechtsgebied. Veel Nederlandse milieuregelgeving is gebaseerd op Europese Richtlijnen en Verordeningen die worden uitgewerkt in nationale wetten, besluiten, beleidsplannen en vergunningen. 

Onze advocaten hebben ruime ervaring met deze zogeheten ‘gelaagde’ regelgeving. Zij verlenen al jarenlang bijstand op dit terrein aan multinationals, provincies, gemeenten en toonaangevende bedrijven in de afval-, transport- en bouwsector. Die bijstand kan bestaan in het optreden als verdediging in een strafzaak, maar ook in het verrichten van audits en het adviseren over het milieubeleid van ondernemingen die nog niet met het strafrecht in aanraking zijn geweest en dat ook graag zo willen houden. 

Lees aandachtspunten