Partner

Sabine ten Doesschate

Sabine ten Doesschate (beëdigd 2006) behandelt vooral fraude-, witwas- en economische strafzaken, waaronder milieustrafzaken. Ook heeft zij regelmatig ziekenhuizen bijgestaan die onderwerp van strafrechtelijk onderzoek waren, waarbij zij onder meer bezwaarprocedures tegen beslagleggingen voerde en adviseerde over het medisch beroepsgeheim. Sabine heeft daarnaast geregeld opsporingsambtenaren bijgestaan en heeft veel ervaring in het commune strafrecht, onder meer met de verdediging van verdachten van levensdelicten.

Opleiding en carrière

Mr. Ten Doesschate studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting strafrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna werkte zij tien jaar als strafrechtadvocaat in het oosten van het land. Gedurende acht jaar was zij lid van de Commissie van Toezicht bij een Penitentiaire Instelling, alwaar zij mede als beklagrechter fungeerde. Sabine volgde de postacademische specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. Sinds september 2016 is Sabine ons team komen versterken en sinds januari 2019 is zij als partner verbonden aan ons kantoor. Zij is werkzaam vanuit onze vestiging in Rotterdam.

Sabine is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en is vicevoorzitter van het Criminal Law Committee van de International Bar Association (IBA). Zij zit in de Raad van Toezicht van een zorginstelling en is docent bij Lexlumen.

Talen

Nederlands en Engels

Lid van

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (www.nvsa.nl (http://www.nvsa.nl))

International Bar Association (www.ibanet.org (http://www.ibanet.org))

De Nederlandse afdeling van de Women’s White Collar Defense Association (“WWCDA”). Voor meer informatie: http://wwcda.org/ (http://wwcda.org/).

Sabine ten Doesschate  staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer:

  • Commuun strafrecht;
  • Militair strafrecht,
  • Financieel economisch strafrecht,
  • Milieustrafrecht,
  • Fiscaal strafrecht,
  • Medisch strafrecht en
  • Internationaal strafrecht.

Mr. Ten Doesschate behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisatie.

Sabine ten Doesschate

Contact

mr. A.S. ten Doesschate

T +31(0)10 4364311
F +31(0)10 4366700
E tendoesschate@svs.law 
A Oostmaaslaan 71
3063 AN Rotterdam