Publications

Thijs Kelder

  • Thijs Kelder and Gerard Spong, Nederlands Juristenblad 2020/357, afl. 6.
  • Selectie in cassatie in strafzaken. Enkele gedachten over de toekomst van de selectie vóór de poort', Delikt en Delinkwent 2019/34
  • Thijs Kelder, ‘Beslag, beklag en verschoningsrecht: enkele opmerkingen over de ‘nieuwe’ beklagprocedure voor professioneel verschoningsgerechtigden’, in: T. Dieben e.a. (red.), Advocaat(generaal) (liber amicorum Taru Spronken), Deventer: Kluwer 2015, p. 75 e.v.

  • C.W. Noorduyn and T.J. Kelder, Klagen over nemo tenetur? Niet langer bij de beklagrechter!, Nederlands Juristenblad 22 March 2013, p. 751-752
  • T.J. Kelder, annotatie onder HR 9 Ocober 2012, NbSr 2012, 388 (lex certa-beginsel)
  • T.J. Kelder, annotatie onder HR 4 September 2012, NbSr 2012, 314 (aanwenden van rechtsmiddel door anonieme verdachte?)
  • T.J. Kelder, commentaar op de artt. 326a (flessentrekkerij), 328ter and 328quater (niet-ambtelijke omkoping), 340-345 and 442 (faillissementsfraude) van het Wetboek van Strafrecht, in: M.L.C.C. de Bruijn-Lückers e.a. (red.), SDU Commentaar Strafrecht, Den Haag: SDU Uitgevers
  • T.J. Kelder and C.W. Noorduyn, commentaar op de artt. 241c and 445-448 (hoger beroep en cassatie tegen beschikkingen) and 453-455 (intrekking en afstand van rechtsmiddelen) and 456 (cassatie in het belang der wet) in: M.L.C.C. de Bruijn-Lückers e.a. (red.), SDU Commentaar Strafvordering, Den Haag: SDU Uitgevers
  • T.J. Kelder, Onthouding van processtukken bij pro-formazittingen. Een lapje uit de lappendeken gelicht, Strafblad 2008, afl. 5, p. 523-533