Partner

Boudewijn van Eijck

In zijn landelijke procespraktijk treedt Boudewijn van Eijck (beëdigd 1987) regelmatig op in grote fraude- en milieustrafzaken en in strafzaken als gevolg van calamiteiten in o.m. de industrie en utiliteitsbouw. Hij fungeert dan vaak als coördinerend raadsman, is dan het centrale aanspreekpunt voor de cliënt(en) en geeft leiding aan een team van advocaten.

In internationaal verband heeft hij diverse malen onderdeel uitgemaakt van een wereldwijd team van advocaten ter verdediging van buitenlandse bedrijven in Nederland en van Nederlandse bedrijven in het buitenland.

Tot zijn klantenkring behoren veel afvalverwerkers en bouwbedrijven. De afgelopen jaren heeft hij met succes een aantal grote bedrijven bijgestaan in omvangrijke zaken (zoals de bunkeroliezaken in de Rotterdamse Haven, de landelijke bouwfraudezaak, de ingestorte balkonzaak in Maastricht en de brand bij een afvalverwerker in Drachten).

Daarnaast richt hij zich al vele jaren op de bijstand van politieambtenaren bij schiet- en andersoortige geweldsincidenten.

Hij is ook gespecialiseerd op het gebied van het medische strafrecht; in dat kader adviseert en zonodig verdedigt hij (academische) ziekenhuizen en artsen.

In zijn adviespraktijk brengt hij voor het bedrijfsleven strafrechtelijke risico’s in kaart en ontwerpt hij interne bedrijfsprotocollen ter voorkoming van strafrechtelijke aansprakelijkheid. In dat kader adviseert hij Raden van Bestuur en Commissarissen en/of aandeelhouders.

Doordat Boudewijn vloeiend Spaans spreekt wordt hij ook betrokken bij zaken die zich afspelen op Spaans grondgebied en een Nederlands rechtsbelang hebben.

Opleiding en carrière

Boudewijn van Eijck was in 1992 een van de oprichters van ons kantoor. Hij is partner sinds 1994. Hij oefent de praktijk uit vanuit onze vestiging in Rotterdam.

Hij was in de periode 2001-2006 lid van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in Rotterdam.

Boudewijn studeerde handelsrecht in Leiden. Na zijn afstuderen (1986) werkte hij een jaar in Madrid bij Philips Iberica S.A.; in 1987 begon hij als advocaat bij Dutilh van der Hoeven & Slager, thans Nauta Dutilh, in Rotterdam. Hij volgde de postacademische specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht.Boudewijn treedt regelmatig op als spreker bij seminars en (internationale) congressen en is vele jaren docent geweest in de beroepsopleiding voor advocaten.

Naast de advocatuur ligt zijn hart bij de sport, hij is actief als  hockeytrainer en coach, en bij het maken van film documentaires.

Talen

Nederlands, Engels en Spaans

Boudewijn van Eijck heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Algemene praktijk: Strafrecht
- Strafrecht: Financieel economisch strafrecht, Fiscaal strafrecht
- Internationaal Strafrecht en Milieu Strafrecht
- Financieel Strafrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Recente publicaties
Boudewijn van Eijck: Catalaanse rebellen terecht veroordeeld in strijd om onafhankelijkheid? NJB/2020/127, afl. 2 https://www.njb.nl/blog/catalaanse-rebellen-terecht-veroordeeld-in-strijd.40333.lynkx 

Lid van

SVSadvocates_Boudewijn_van_Eijck

Contact

mr. B.C.W. van Eijck

T +31(0)10 4364311
F +31(0)10 4366700
E vaneijck@svs.law
A Oostmaaslaan 71
3063 AN Rotterdam