Sjöcrona • van Stigt Advocaten

Arthur van Stigt

Of Counsel

Functie

Of Counsel, beëdigd in 1981

Talen

Nederlands, Engels en Duits

Opleiding

  • Universiteit Utrecht (straf- en strafprocesrecht)

Over Arthur van Stigt

Arthur van Stigt is gespecialiseerd in financieel, economisch en fiscaal sanctierecht, met de nadruk op gebieden waarbij onderneming en management in aanraking komen met het strafrecht en bijzondere regelgeving. De verdediging in fraudezaken (valsheid in geschrift, oplichting, witwassen) vormt daarbij zijn specialiteit, tezamen met het optreden in milieustrafzaken en procedures ter zake van corruptie, fiscale problematiek en bedrijfsongevallen (arbeidsomstandighedenwet). Zijn cliënten komen niet alleen uit het internationale bedrijfsleven en het MKB; hij staat ook vermogende en minder vermogende particulieren bij. Mr. Van Stigt heeft een praktisch ongeëvenaarde ervaring in de procespraktijk, zowel tijdens de behandeling ter terechtzitting als in het onderzoek in de voorfase door uiteenlopende controle- en opsporingsdiensten en de rechter-commissaris. Op alle genoemde terreinen adviseert hij ondernemingen en bestuurders over potentiële strafrechtelijke aansprakelijkheden en compliance vraagstukken. Onderhandelen met discretie in de afdoening is zijn streven.

Opleiding en carrière

Arthur van Stigt studeerde strafrecht aan de Universiteit Utrecht. Na een korte carrière in het bankwezen begon hij in 1981 als advocaat bij Blackstone Rueb & Van Boeschoten in Den Haag, waar hij zich specialiseerde in het strafrecht. In 1985 stapte Mr. Van Stigt over naar Dutilh Van der Hoeven & Slager, waar hij kort daarop toetrad tot de maatschap. Na de fusie met Nauta van Haersolte verliet hij de nieuwe maatschap Nauta Dutilh om samen met Jan Sjöcrona in 1992 de grondslag te leggen voor het huidige kantoor. Mr. Van Stigt was gedurende zestien jaar lid van de Raad van Discipline in het ressort ‘s-Gravenhage en docent strafprocesrecht.

Arthur van Stigt staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als specialist Strafrecht. Dit specialisme omvat onder meer::

  • Financieel-economisch strafrecht
  • Fiscaal strafrecht
  • Milieustrafrecht

Daarnaast staat hij geregistreerd als specialist Tuchtrecht (advocatentuchtrecht).

Mr. Van Stigt behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van deze specialisaties.

Lid van

  • Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)